brann

  • Sika tilbyr omfattende løsninger for å brannsikre konstruksjoner. Brannsikre mørtler, brannmalinger og spesialdesignede fugemasser og bunnfyllingsmaterialer