Retarderende

Retarderende

Retarderende

Blokkering av sementhydratasjon, og oppheves ved bruk av sprøtebetongakselerator.