Generell industri

Generell industri

Fugemasser

Sika tilbyr fugemasser for ulike fugearbeider. Velg ønsket fugemasse i produktoversikten.

Elastiske lim

Sika tilbyr elastiske lim for en rekke ulike limeapplikasjoner. Velg ønsket limsystem i produktoversikten.

2-komponente lim

Sika kan tilby høykvalitets 2-komponente limsystemer for ulike produksjonsmetoder.
Velg ønsket limsystem i produktoversikten.

Forbehandling og tilbehør

For å oppnå den best mulige vedheften mellom lim/fugemasse og underlag er det en forutsetning med riktig forbehandling. Først og fremst må heftflatene være rene, tørre og fri for støv, fett og olje, og likeledes fri for lakkrester, rust etc. Se Sika forbehandlingstabell for veiledning til forbehandling av ulike underlag.