Elastiske fugemasser

Elastiske fugemasser

Sikaflex AT

Elastiske fugemasser basert på silan-terminerte polymerer. Massene er fuktighetsherdende og dekker en rekke bruksområder innen bevegelses- og forbindelsesfuger. Her finnes også masser med branngodkjennelser. Massene er lette å bearbeide, løsemiddelfrie og har lav emisjon.

Sikaflex PU

Elastiske fugemasser basert på polyuretan. Massene er meget bestandige og dekker en rekke bruksområder innen bevegelses- og forbindelsesfuger. Her finner man også fugemasser med spesialtilpasninger og godkjennelser til krevende bruksområder, samt branngodkjennelser.

Silikoner

Silikonbaserte elastiske fugemasser. Massene dekker en rekke bruksområder fra sanitær- og byggsilikon til fuger i områder for næringsmidler og brannhemmende fuger.