Plastiske fugemasser

Plastiske fugemasser

Akrylmasser

Akrylbaserte plastiske fugemasser. Massene dekker en rekke bruksområder innen forbindelsesfuger og brannhemmende fuger. Leveres også i flere farger, samt en klar utgave.

Øvrige plastiske fugemasser

Hinnedannende olje-, butyl og bitumenbaserte plastiske fugemasser. Massene dekker en rekke bruksområder innen forbindelsesfuger og fugetetting.