Elastiske lim

Elastiske lim

Elastiske konstruksjonslim

Elastiske konstruksjonslim basert på både polyuretan og silan-terminerte polymerer. Produktene dekker bruksområder innen elastisk liming av bygningsmaterialer, metaller og keramiske fliser.

Elastisk liming av tregulv

Limsystemer til elastisk liming av parkett og heltregulv. Limene finnes i varianter basert på polyuretan eller silan-terminerte polymerer. Produktene dekker bruksområder som stripeliming, helliming og lyddempende systemer.

Primere og tilleggsprodukter

Primere og tilleggsprodukter til bl.a. liming av tregulv.