Sika gulvfuger og spesialfuger
Parkeringshus og gangsoner

Sikaflex elastiske fugemasser utviklet for parkeringshus og gangsoner har en tilstrekkelig høy hardhetsgrad og en utmerket slitestyrke og mekanisk styrke som gjør at de kan tåle belastninger fra biler og rengjøringsmaskiner. Deres høye kjemikalieresistens gjør at de beholder sine egenskaper i direkte kontakt med olje og drivstoff.

Sika gulvfuger og spesialfuger
Industrigulv

Sikaflex elastisk fugemasser for industrigulv har høy mekanisk styrke, høy slitestyrke, god kjemisk resistens, samt gode vedheft egenskaper. I produksjonsindustri og næringsmiddelindustri vil Sikas fugemasser tåle trafikkbelastning fra trucker og rengjøringsmaskiner, være vaskbar med høyt trykk, motstå kontakt med aggressive rengjøringsmidler og andre kjemikalier. De er også godkjent for bruk i områder med næringsmidler og rene rom.

Sika gulvfuger og spesialfuger
Renseanlegg, siloer og tanker

Sika tilbyr spesialfugemasser for bruk i vannrenseanlegg som kan motstå høye belastninger. Bruken av fugemasser i avløpsanlegg krever gode mekaniske egenskaper for å tåle sterke vannstrømmer og trykk. Fugemassen skal også være motstandsdyktig mot kjemikalier til rensing av avløpsvann og mikrobiologiske angrep. 
Sika leverer også elastisk fugemasser som møter kravene i siloer og tanker, slik som høy syremotstand spesielt mot organiske syrer, motstand mot flytende gjødsel, silo væske og avfallsvann osv.

Sika gulvfuger og spesialfuger
Bensinstasjoner og lagringsanlegg for kjemikalier

Sika leverer fugemasser som bidrar til å beskytte miljøet, spesielt grunnvannet mot forurensing. Fugemassene er drivstoff og oljebestandig, er stabile mot ulike kjemikalier, og utviser en utmerket mekanisk motstand. Fugemassene tilfredsstiller de relevante lovbestemmelser og innehar de aktuelle godkjenninger.

Sika gulvfuger og spesialfuger
Vannreservoarer

For fuger i kontakt med drikkevann f.eks. i drikkevannsreservoar, tanker, rense og filtreringsanlegg, finnes det Sika fugemasser som ikke har negativ påvirkning på vannkvaliteten. De er i tillegg godkjent i henhold til lokale regler for bruk i anlegg med drikkevann.