Sika innendørs
Innendørs ferdiggjøring

Fuger finner man ikke bare på bygningens ytterside men også på innsiden. Selvfølgelig blir kravene til disse fugemassene forskjellige fra værbestandig fasadetetning. Interiørfugene er svært ofte forbindelsesfuger rundt dør- og vindusrammer. På grunn av mindre variasjoner i omgivelsestemperaturen er disse fugene vanligvis ikke utsatt for store bevegelser. Sika tilbyr elastiske Sikaflex, Sikasil og Sikacryl fugemasser med passende bevegelseskapasitet, god overmalingsevne og en god kompatibilitet til et bredt spekter av malinger.

Sika brannhemmende fuger
Brannhemmende fuger

Sika leverer forskjellige typer brannhemmende fugemasser. Enkelte av våre ordinære fugemasser er også testet i forhold til brann og har godkjennelser for bruk i brannhemmende fuger.

Sika fuger i våte rom
Fuger i våtrom

I våtrom som kjøkken og bad er alle fugene permanent i kontakt med kaldt og varmt vann. I tillegg vil såpe, rengjøringsprodukter og andre organiske stoffer sammen med permanent luftfuktighet gi optimale forhold for vekst av sopp og mugg. For å opprettholde et tiltalende visuelt utseende på fugene i slike områder leverer Sika fugemasser med anti-sopp og anti-mugg egenskaper og med spesiell motstand mot høy luftfuktighet.