Sikaflex-AT Connection

Sikaflex AT Connection

Universalfugemasse for konstruksjons- og bevegelsesfuger

Egenskaper

• Bevegelseskapasitet 25 %
• Silikonfri og overmalbar (gjør forforsøk)
• God vedheft på porøse og ikke-porøse underlag
• Oppfyller EMICODE EC 1 PLUS for emisjoner
• God UV-bestandighet og fargestabilitet. Luktfri og løsemiddelfri
• Meget god bearbeidbarhet• Høye mekaniske egenskaper
• Branngodkjent etter Plan- og bygningsloven med teknisk forskrift og tilhørende veiledning (SINTEF 030-0247) se www.sika.no for ytterligere informasjon        
• Testet for gjennomtrengning av Radon, ved Statens Provningsanstalt

Tekniske data:

STP Hybridmasse
• Patron 300ml, Pose 600 ml
• Shore A: 24
• Brukstemp.:  +5 °C - +40 °C
• Herdetid: > 2 mm/24 timer
• Mange farger