Rehabilitering

 • Forsterkning

  Forsterkning

  Krav til forsterkningssystem
  Når brukslasten påføres, absorberer båndene strekkreftene proposjonalt med stålarmeringen. En ubrukt last- bæringsreserve må være tilgjengelig i betongens trykksone i den eksisterende strukturen. Limlaget må være i stand til å utjevne eventuelle belastningstopper. Jo bedre utjevningen er, jo større er andelen av lastoverførende limoverflate.

  Les mer om rehabilitering
 • Betong- rehabilitering

  Betong- rehabilitering

  Sika Norge har lange tradisjoner og produkter som dekker de fleste behov innen betongrehabilitering. Vi liker å si at vi via mørtel, reparasjonsmørtel, understøpningsmørtel, forankring, impregnering og fasademaling leverer betongrehabilitering fra A-Å.

  Mer om Betongrehabilitering
 • Overflate- behandling

  Overflate- behandling

  Sika er leverandør av pussmørtel, fasademaling og impregneringer som dekker de fleste behov.

  Les mer om overflatebehandling
 • Forankring

  Forankring

  Sika leverer i dag kjemisk forankring til de feste applikasjoner i byggebransjen. Vi har beregningsprogram for flere av produktene med polyester,akryl og epoxybase. I tillegg lagerføres understøpning og forankringsmørtel til forankring i fjell og betong.

  Les mer om forankring
 • Mørtler

  Mørtler

  Sika Norge har i dag et bredt sortiment av tørrbetong, mur og pussmørtler. I tillegg har vi et bredt mørtelprogram beregnet på betongrehabilitering med nødvendige godkjenninger for å ivareta dagens krav og nye standarder.