Mørtler og hjelpestoffer

Tørrbetong

Bruksferdig tørrbetong/støpemørtel som kun skal tilsettes vann. Produktet er basert på sement, gradert natursand og hjelpestoffer.

Mur- og pussmørtel

SikaMur murmørtel brukes til  til oppmuring og grovpussing av utvendig og innvendig murverk av teglstein, lettklinkerblokk, betongstein, o.l. Samt mindre reparasjonsarbeider på vegg.  SikaMur-KC pussmørtler inneholder inneholder hydratkalk  og er bedre egnet til  tynnpussing, filsing, reparasjon på betong, grovpussede flater og  jevne mursteinsunderlag.

Ekspanderende mørtel / understøpsmørtel

Understøpningsmørtler som oppfyller høye krav som leveres i både sement- og epoksybaserte produkter.

Reparasjonsmørtel

Reparasjon/utfyllingsmørtler – ferdigmørtler   komplett fra A – Å i henhold til NS EN 1504-9  Polymermodifisert og fiberforsterkede mørtler som gir best mulig bearbeidlighet  og bestandighet.

Tynnpussmørtel EpoCem

Spesial tynnpuss som nedsetter ventetider før epoksy-behandling på fuktige underlag samt for nyutlagt betong. (1-3 dager avhengig av temperatur) God kjemisk bestandighet

Korrosjonsbeskyttelse

Vedheftsforbedrere - Korrosjonsbeskyttelse

Sikrer vedheft mellom underlag og ny reparasjonsmørtel, med høy heft-/strekkfasthet.

Epoksymørtel

Reparasjon/utfyllingsmørtler – ferdigmørtler   komplett fra A – Å i henhold til NS EN 1504-9  Polymermodifisert og fiberforsterkede mørtler som gir best mulig bearbeidlighet  og bestandighet.

Sementbasert flislim - Klebemørtel

Semenbasert flislim er basert på hydrauliske bindemidler, tilslag og organiske tilsetningsstoffer.

Se www.casco.no eller www.schonox.no for mer informasjon

primer

Heftprimer / grunning

Primer- /Grunner påføres sugende, mineralske flater som senere skal påføres sementbasert flislim (Sika Ceram®), eller på horisontale underlag (betong-/mørtel) som belegges med avrettingsmasser (Sika Level®),  Produktene kan også brukes på underlag før påstøp av betong (Sikacrete®). Denne type produkt sikrer:

- Etablering av heftbro til underlag
- Støvbinding av overflater
- Utjevning av sug-potensial i underlaget
- Forsegling av porer

Mørteltilsetninger

Tilsetningstoffer som gir betong/mørtel bedre egenskaper i fersk tilstand, som smidighet, bearbeidelighet, vannreduserende. I herdet tilstand bedre beskyttelse som vanntetthet og frostsikkerhet.

Tynnpussmørtel / slemmemørtel

Et komplett sortiment av tynnpuss for mørtel og betong overflater som er utsatt for ulike påkjenninger og angrep. Tunnpuss som gir en poretett og jevn overflate, beskyttelse, vanntetthet samt et godt underlag for videre behandling.

Montasje- og settemørtler

Montasje- og settemørtler for montering av brostein, belegningstein, betongheller og skifer i både trafikkerte og ikke-trafikkerte arealer. 

Selvutjevnende avrettingsmasse

Sementbaserte avrettingsmasser som kan påføres manuelt eller med pumpe for å oppnå en rask og økonomisk gulvavretning før påføring av ønsket gulvfinish. Egnet for industrien, institusjoner og områder der høy mekanisk styrke og et jevnt underlag kreves.