Ekspanderende mørtel / understøpsmørtel

Sika® Rock ZincBolt

SikaRock®-Zincbolt er en ekspanderende 1-komponent, tiksotropisk, mineralbasert ekspansjonsmørtel til forankring, gysing og injeksjon. Maks. Kornstørrelse : 0,3 mm

SikaGrout®-212

SikaGrout®-3200

SikaGrout®-3200 er en raskt-herdende, høyfast, svinnkompensert, høyt-flytende, 1-komponent

sementbasert understøpsmørtel for konstruktiv
utstøping  av fuger samt understøping av

platefundamenter.

 

Sikadur®-12 Pronto

Sikadur®-12 Pronto er et 2-komponent, selvutjevnende og hurtigherdende søylelim og reparasjonsmørtel basert på reaktive akrylharpikser.

Sikadur®-42 HE

Sikadur®-42 HE er en 3-komponent løsemiddelfri selvutflytende fuktighetstolerant understøpningsmørtel basert på epoksy, med høy ytelse og presisjon.

Benyttes ved temperaturer mellom +5 ° C og +30 ° C.