Ekspanderende mørtel / understøpsmørtel

Sika® Rock ZincBolt

SikaRock®-Zincbolt er en ekspanderende 1-komponent, tiksotropisk, mineralbasert ekspansjonsmørtel til forankring, gysing og injeksjon. Maks. Kornstørrelse : 0,3 mm

SikaGrout®-211

SikaGrout®-211 er en 1-komponent, selvutjevnende, sementbasert ferdigmørtel som ekspanderer i 2 trinn. Inneholder stabiliserende, plastiserende og ekspanderende stoffer.

SikaGrout®-211 N (AF)

SikaGrout®-211 N (AF) er en 1-komponent, selvutjevnende, sementbasert ferdigmørtel som ekspanderer i 2 trinn. Inneholder stabiliserende, plastiserende og ekspanderende stoffer. Produktet inneholder frysepunktnedsettende tilsetninger som sikrer at herding starter ved støping i kulde forutsatt at blandeinstruks følges. Massen vil holde seg plastisk i  temperaturer ned til:  -10 oC.

SikaGrout®-214 N

SikaGrout®-214 N er en 1-komponent, selvutjevnende, sementbasert ferdigmørtel som ekspanderer i 2 trinn. Inneholder stabiliserende, plastiserende og ekspanderende stoffer.
 

SikaGrout®-214 N (AF)

SikaGrout®-214 N (AF) er en 1-komponent, selvutjevnende, sementbasert ferdigmørtel som ekspanderer i 2 trinn. Inneholder stabiliserende, plastiserende og ekspanderende stoffer.
Produktet inneholder frysepunktnedsettende tilsetninger som sikrer at herding starter ved støping i kulde forutsatt at blandeinstruks følges. Massen vil holde seg plastisk i  temperaturer ned til:  -10 oC.

Sikadur®-42

Selvutflytende mørtel som benyttes til f.eks.: Kraftige forbindelser ved rekkverk, betongsøyler og autovern, samt til understøping av plater, maskinfundamenter, kaier og kranbaner etc.

Sikadur®-12 Pronto

Sikadur®-12 Pronto er et 2-komponent, selvutjevnende og hurtigherdende søylelim og reparasjonsmørtel basert på reaktive akrylharpikser.