KATEGORIER

Sika er blant verdens ledende leverandører av produkter til understøpning og forankring som skal sikre en sikker og varig løsning til overføringer mellom ulike materialer som benyttes innen bygg og anlegg. Dette gjelder sementbaserte såvel som epoksy - polyester - og andre plaststoffbaserte produkter.

SIKADUR

SikaDur-12 er et 2 komp. Søylelim som anvendes til understøp hvor det krav til høy styrke etter kort tid også ved minusgrader ned mot - 10 grader. Meget rask herding.

SikaDur-42 HE er et 3 komp epoksy understøpningsmørtel. Brukes der hvor det er krav til høy styrke etterkort tid. Mørtelen flyter godt selv ved tynne lagtykkelser. Svinnfri.

SIKA ANCHORFIX

Sika Anchorfix-1 er et 2 komp polyesterlim levert på patron hvor blandingen mellom komponentene skjer i en påmontert blandespiral. Stor uttrekksstyrke, enkel å bruke. Dimensjoneringtabell finnes her.

Sika Anchorfix-2 er et 2 komp epokybasert kraftlim til forankring av armeringsjern, bolter og annen mekanisk horisontal og vertikal innfesting.

Velg din produktkategori under.