Betong reparasjon og beskyttelse: Sikas erfaring og dedikerte teknologi og forskning kan levere systemer for å restaurere og rehabilitere betongkonstruksjoner.

Mur og betongmaling
Mur og betongmaling

Betong og mur kan beskyttes mot inntrengning av fukt og forurensninger med spesielt formulerte Sika- impregneringer, malinger og andre overflatebehandlinger. I tillegg til å bidra til å opprettholde en konstruksjons helhet og verdi, redusere forurensning og hindrer vekst av mose og alger.
Attraktive fasader kan derfor beholde sitt arkitektoniske utseende. Overflatebeskyttelsen kan være fargeløs, transparant eller pigmentert i henhold til det spesifikke prosjektkravet.

Betongmaling løsemiddelholdig

Betongmaling vannbasert

Silikatmaling

Primere

Sika imgrenering
Impregnering

I bygnings konstruksjoner, bør vannet vanligvis holdes ute og vekk for å hindre forvitring og skader, med påfølgende tap av verdi og/eller funksjon.

Vanninntrengning bringer mange andre skadelige materialer inn i underlag, inkludert salter som klorider og sulfater, pluss andre aggressive påvirkninger.

Beskyttelse med hydrofob impregnering, så vil hydrofob impregnering hindre fremtidig inntrengning av vann og oppløselige aggressive stoffer.