korrosjonsbeskyttende maling
Korrosjonsbeskyttende maling

Høy holdbarhet med tilpasset korrosjonsbeskyttelse.
Hoveddelen av konstruksjonsfeil kan unngås med forebyggende tiltak. Med Sika systemløsninger kan du beskytte konstruksjonsstål raskt og kostnadseffektivt mot korrosjon og i samsvar med den forventede påvirkningsgrad og det beskyttelsesnivå som kreves.
Sika systemene foretrekkes når kravene er veldig høye. Med nesten ubegrenset fargeutvalg og overflatemuligheter, kan Sika-produktene også gi estetiske høydepunkter.

Brannbeskyttende maling
Brannbeskyttende maling

Hovedformålet med brannvern systemer er enten aktiv eller passiv beskyttelse, som
skal for det første hindre passasje og spredning av røk og ild, fra ett område av bygningen til en annen, for å muliggjøre sikker rømning av byggets brukere.

For det andre for å hindre / redusere mengden av skade på bygningskonstruksjon og nærliggende bygninger samt redusere risikoen for kollaps for nødtjenestene.