SIKA har i løpet av få år etablert som en aktør å regne med i Norge innen mørtler. Vårt kjennetegn er et bredt produktspekter fra volum-mørtler (tørrbetonger/murmørtler) til mer spesialiserte reparasjonsmørtler, avrettingsmasser til industrigulv. Hos SIKA får kundene både de riktige produktene samt kompetansen. Vi har til enhver tid personell som kan besvare og gi veiledning på hvilke type produkter som er mest egnet til ulike formål. SIKA nyter i dag stor anerkjennelse i markedet. En stor del av vår omsetning går gjennom byggevarebutikker, men vi har også betydelige leveranser til murmestere og entreprenører.

Sika mørtler
MUR OG PUSSMØRTEL / TØRRBETONG

Mur og pussmørtel er en produktgruppe med lange tradisjoner. SikaMur-mørtler brukes til de fleste typer til mur- og pussarbeider innvendig og utvendig. Dette omfatter oppmuring av tegl, grovpuss eller til slemming av underlag av f.eks. betong, tegl, lettklinker-blokker eller tidligere pussede overflater. Fintrekk-mørtel brukes som avsluttende behandling hvor en jevn, glatt finish ønskes.

Tørrbetong er støpemørtel for anvendelser til mindre støpearbeider, som gulvbetong eller påstøper ute og inne eller for utstøping i enkel forskaling. Støpemørtelen gir en robust, glatt overflate og brukes som regel der hvor betongens overflate skal være synlig. Sikacrete-tørrbetong fra SIKA leveres i to fasthetsklasser B20 og B30 i hht. til betongstandard NS-EN 206-1

Sika reparasjonsmørtler
Reparasjonsmørtel

Sika tilbyr et polymermodifiserte og fiberforsterkede mørtler som brukes til reparasjon av konstruktiv betong som er utsatt for kjemiske, mekaniske og fysiske påkjenninger. Produktene er sertifisert for konstruktiv bruk i hht. materialstandard EN 1504-3. De viktigste produktseriene omfatter: Monotop, SikaTop, SikaRep og SikaQuick.

Reparasjonsmørtlene komplementerer SIKA’s reparasjons-system i hht. EN1504-9  og er en totalløsning for utbedring av både uarmerte skader og for skader med korrosjonsutsatt armering. Systemet omfatter både forbehandling, korrosjonsbeskyttelse, reparasjonsmørtel, poresparkel og overflatebehandling.

Ekspanderende mørtler
Ekspanderende mørtel / understøpsmørtel


SikaGrout er høytflytende, sementbaserte ekspanderende mørtler for understøp, forankring av bolter og utfylling av hulrom. I fersk fase ekspandere mørtlene litt (0,5 -2 % volum) slik at fullstending omfylling etableres. Produktene er svinn-kompensert slik at volumetrisk kontraksjon under påfølgende herding-/tørking reduseres til et minimum. Dette gjør produktene svært godt egnet til understøping av maskin- og betongfundamenter, forankringer, utsparinger, peler og bolter m.m. SikaGrout-produkter er CE-sertifisert i hht. NS-EN 1504-6

Epoksy mørtler
Epoksymørtel

SikaDur epoksymørtler brukes ved liming og forankring av konstruksjonsdeler, og hvor man ønsker svært rask herding / styrkeoppbygging. Epoksymørtel har svært høy motstand mot slitasje og værbestandighet. Typiske anvendelser er innen prefab-industri hvor rask montasje er ønskelig.

Selvutjevnende mørtler
Selvutjevnende mørtler / avrettingsmasser

Sika Level- produkter er sement-/gipsbaserte produkter som brukes til høydeavretting og utjevning av innvendige gulver og underlag som sponplater, plankegulv, rå betong- og påstøp samt andre egnede underlag innendørs, der det skal legges tepper, parkett-, keramikk- og vinylbelegg m.v. (også ved gulvvarme) belegg.