Sikas løsninger for sprøytebetong gir en høy ytelse som bidrar til god kontroll over forbruk og således gunstig kostnad.
Last ned brosjyrene: Tunneler og Fjellhaller, Sigunit L63AF, se i snarvei menyen til høyre

Alkalie frie stoffer fra Sika
Alkalifri Sprøytebetongakselerator

Sikas Alakalifri akselerator (Sigunit),er kosteffektiv grunnet høy effekt, og stabile lagringsegenskaper. Sigunit er et godt valg for miljø og Helse.

Sika fiber
Fiber

Sikas plastfiber (Sika FiberForce)er dokumentert i henhold til NB publikasjon 7:2011. Fiberen er svært effektiv, og gir kostreduksjon grunnet lave doseringer. Fiberen er testet for miljøklasse M40 (undersjøisk tunnel) og M45.
Sika har et bredt utvalg av plastfiber til bl.a. brannsikring og gulv. Dramix stålfibre utfyller Sikas brede utvalg av stålfiber til alle formål.