Sikas brede sortiment av tilsetningsstoffer til elementindustrien, tilfredsstiller de fleste behov. Våre tilsetningsstoffer er tilpasset norske forhold, sementer og høye miljøkrav.
Last ned brosjyrene: ViscoFlow, Sika VicoCrete Technology, se i snarvei menyen til høyre

perplastiserende
Superplastiserende stoffer til ferdigbetong

Elementidustrien stiller strenge krav til betongen, som støpelighet, åpentid, herdeutvikling etc. Med Sika ViscoCrete teknologi har Sika et bredt program som tilfredsstiller alle disse kravene, også med ulike sementtyper.

Sika akselererende
Akselererende stoffer

Sikas Rapid-teknologi er utviklet for å kunnefremskynde størkningstidspunkt, eller akselerere herdingen i tidlig fase.

Sika kompakteringshjelpemiddel
Kompakteringshjelpemiddel

Sika har spesialiserte stoffer til både hulldekkeproduksjon (Sikament HD), belegningsstein, takstein og kommunalvarer (Sika Paver) som letter komprimering ved maskinell behandling og for bedre kompaktering og tette overflater.