Sikas brede sortiment av tilsetningsstoffer til ferdigbetong, tilfredsstiller de fleste behov. Våre tilsetningsstoffer er tilpasset norske forhold, sementer og høye miljøkrav.
Last ned brosjyrene: ViscoFlow, Sika VicoCrete Technology, se i snarvei menyen til høyre

plastiserende
Superplastiserende stoffer til ferdigbetong

Kompleksiteten i ferdigbetong krever også at tilsetningsstoffer tilfredsstiller de ulike kravene, som støpelighet, åpentid, herdeutvikling etc. Med Sika ViscoCrete teknologi har Sika et bredt program som tilfredsstiller alle disse kravene, også med ulike sementtyper.

plastiserende stoffer
Plastiserende stoffer

Plastiserende tilsetningsstoff (Plastiment), som gir middels vannreduksjon.

luftinnførende stoffer
Luftinnførende og dempende stoffer

Bestandighet mot frost er en viktig egenskap for mange betongkonstruksjoner i arktisk klima som i Norge. Sika har luftinnførende (Sika AER) stoffer for å tilføre luft i betongen for frostmotstand.

Luftporer i overflaten kan også reduseres med Sikas løsninger for demping av luftporer (Sika Perfin). Sika Demper reduserer uønskede luftporer.

retarderende sika stoffer
Retarderende stoffer

For å utsette betongens størkningstidspunkt.

akselererende stoffer fra Sika
Akselererende stoffer

Sikas Rapid-teknologi er utviklet for å kunnefremskynde størkningstidspunkt, eller akselerere herdingen i tidlig fase.