Tilsetningsstoffer

 • Sigunit

  Sigunit

  Sikas Sigunit produkter har lenge vært et produkt å regne med når sprøytebetong skal anvendes, i Norge så vel som i resten av verden. Sigunit L63 AF går inn i rekken med andre Sigunit-produkter med meget gode egenskaper som lave doseringer, lagringsstabil og god fasthetsutvikling.

  Mer om ferdigbetong
 • Sprøytebetong

  Sprøytebetong

  Sprøytebetong er et komplekst materiale, som må sammensettes ut fra funksjonskravene, definert i det enkelte prosjektet.

  Funksjonskravene omfatter krav til den herdede betongen og til betongen mens den transporteres, pumpes og sprøytes. Sprøyteutstyret vil også påvirke kravene til betongen. Tilsetningsstoffene i betongen må velges ut fra disse kravene for å gi en god sprøytebetong.

  Mer om sprøytebetong
 • Sika Viscoflow

  Sika Viscoflow

  Sika® ViscoFlow® er et nytt spesialdesignet tilsetningsstoff basert på PolyCarboxylate Ether (PCE) som opprettholder betongens konsistens lengre uten ekstra retardasjon og forsinket fasthetsutvikling.

  Mer om Viscoflow