Kompakteringshjelpemiddler

Kompakteringshjelpemiddler

Kompakteringshjelpemiddler

Lettere komprimering ved maskinell behandling og for bedre kompaktering og tette overflater.