Retarderende

Sika® Retarder liquid

Benyttes i betong og mørtel for å oppnå kontrollert størkningsutsettelse ved f.eks. glidestøp, samt for å: Oppnå lengre bearbeidingstid, unngå arbeidsfuger ved natt- og helgeavbrudd, unngå riss i betong ved revibrering, samt oppnå høyere grad av tetthe