Akselererende

Akselererende

Størknings- og herdningsakselererende

Gir både redusert størkningstid og høy tidligfashet.