Andre tilsetningsstoffer

Andre tilsetningsstoffer

Fargepigmenter

Innfarging av mørtel og betong.

Frysepunkt nedsettende

For små betongvolum støpt mot nedkjølte betongflater

Pumpeforbedrende

Reduserer pumpetrykket og bedrer pumpbarheten til betong

Svinnreduserende

Reduserer uttørkingssvinnet.

Ekspanderende

Volumekspanderende for bruk til injeksjon, tetting og utfylling av hulrom