Injeksjon for vanntetting

Injeksjon for vanntetting

PU baserte injeksjoner

1- og 2- komponent injeksjonsmidler basert på polyuretanteknologi.
Produktene reagerer i kontakt med vann og antar form som gele eller skum avhengig av produkt.

Akrylbaserte injeksjoner

Fleksibel masse som både kan injiseres og reinjiseres i injeksjonsslange og -pakkere.
Antar form som gele inne i konstruksjonen og har et lavt svelletrykk ved senere vannpåtrykk.

Sementbasert injeksjon

Industrisement, mikrosement og ultrafin sement med og uten korrosjonsinhibitor for injeksjon og reinjeksjon i injeksjonsslanger og -pakkere. Leveres i flere forskjellige kornstørrelser.

Injeksjonspumper

1-komponent og 2-komponent injeksjonspumper til injeksjon i slanger og nipler/pakker.

Injeksjonsnippler

Nipler (pakkere) til innboring for injisering primært i betong. Brukes også til noen typer injeksjonsslanger.

Injeksjonsslanger

Slanger som brukes i støpeskjøter, bak sprøytebetong og andre steder der det er behov for kontaktinjeksjon eller vanntettingsinjeksjon

Injeksjonsslager m/svelleprofil

Slange som brukes til å vanntette støpeskjøter.
Produktene har svelleprofil og monteres ned med svellemasse/lim. Kan injiseres og reinjiseres.