Akrylbaserte injeksjoner

Sika® Injection-304

Sika Injection 304/305 brukes til å lage nye forseglinger (gardiner) i fuktige eller vannholdige grunnforhold. Produktene brukes som ettertetting av konstruksjonsfuger, ekspansjonsfuger og dreneringsrør som er dekket av fuktig eller vannholdig tilfylli