Produktgrupper

Epoksy, primere, maling og belegg

Sika har et bredt utvalg av epoksy- primere, maling og belegg egnet for alt fra lett belastning til tunge belastninger innenfor forskjellige industrier som krever høy slitestyrke og lang holdbarhet. Sikas epoksyprodukter er spesielt egnet for bruk i lager- og monteringshaller, verksteder, garasjer, lasteramper og næringsmiddelindustrien. Systemene er konstruert for å kunne tilpasses til et hvert behov.

Komfortbelegg

Sika har utviklet gulvløsninger spesielt for bruk i sykehus, skoler, barnehager, museer, forretnings- og utstillingslokaler, kontorer, kantiner, fritid, helsefasiliteter og andre kommersielle og offentlige bygninger. Sika ComfortFloor systemene kombinerer individuell design med økt gangkomfort, forbedret støy- og trinnlydsdempende egenskaper inkludert de laveste VOC-utslipp.

Elektrisk ledende- / Antistatiske belegg

I områder der elektroniske komponenter, eksplosiver eller flyktige kjemikalier er involvert kan statisk elektrisitet føre til store skader, driftsstans og økonomiske tap. Alle aktive elektroniske komponenter og utstyr som mikro-chips, integrerte kretser og maskiner er følsomme for elektrostatiske utladninger. Selv når områder og mennesker er utstyrt for å håndtere slike følsomme enheter for statisk elektrisitet, kan det oppstå utilsiktet kontakt og skader. Sikafloor ESD (Electro Static Discharge) og ECF (elektrisk ledende Flooring) systemer kan sikre hele prosessen.

Kjemikaliebestandige belegg

I områder som er utsatt for kjemiske belastninger har Sika utviklet en rekke produkter for beskyttelse mot forurensning. I industrien eller i bearbeiding av materialer hvor kjemiske angrep kan forekomme har Sika gulvsystemer for ett hvert fabrikkområde. Egenskaper som kjennetegner disse produktene er høy kjemisk og mekanisk bestandighet, slitesterk samt tetthet mot væsker. Egen resistensliste kan rekvireres.

Polyuretan maling og belegg

Sika har et brett utvalg av polyuretan malinger og belegg. Sikas polyuretanprodukter er spesielt egnet for parkeringsdekker, balkonger og svalganger med mer, samt fleksible polyuretanbelegg til industrigulv innenfor forskjellige industrier, også kjøl- og fryserom som krever høy slitestyrke og lang holdbarhet. Systemene er konstruert for å kunne tilpasses til et hvert behov.

Renrom / Clean Room Suitable materials

I de senere årene har Sika utviklet nye avanserte gulvbelegg og malinger for vegger og himlinger i renrom miljøer. Fremstilling under renrom forhold blir stadig mer utbredt og krevende. Med hensyn til ikke bare VOC / AMC-utslipp (flyktige organiske forbindelser / luftbårne molekylære forurensninger), men også til partikkelutslipp. Antallet produkter som må produseres og behandles under renrom forhold er stadig økende, fra elektronikk og bilindustrien til mat, legemidler og kosmetikk.

I mange av disse næringene, produksjon i renrom pluss en høy grad av renslighet, er nå avgjørende for å oppnå den ønskede produktkvalitet. Sikafloor-CR og Sikagard-CR produktene er 'State of the Art " og spesielt utviklet for gulv, vegg og himlinger i renrom miljøer.

EpoCem / Fuktige betongunderlag

Sikafloor EpoCem systemene er en epoksy sementkombinasjon som muliggjør legging av tette belegg på fuktige underlag. Benyttes på nystøpte betongdekker (3 dager gamle) og på betongdekker hvor det er fare for oppadstigende fukt fra grunnen.

PurCem / Polyuretansement belegg

Sikafloor PurCem systemene er 3-komponent polyuretanbelegg modifisert med sement og tilslag for å oppnå bestemte egenskaper. Benyttes hovedsakelig i områder utsatt for store mekaniske belastninger, slitasje og hvor det kreves bestandighet mot høy temperatur og kjemisk resistens. Spesielt egnet til bruk i næringsmiddelvirksomheter, i våte og tørre produksjonsområder, fryse- og kjølerom, kjemisk og farmasøytisk industri og laboratorier. Referanser fra over 30 års erfaring, gjør Sika til den mest profesjonelle leverandøren av gulvsystemer for produksjonsområder.

PMMA / Akryl primere og belegg

Sikafloor Pronto systemene er hurtigherdende 3-komponente PMMA / Akryl produkter. Systemene er hurtigherdende, også ved lav temperatur, og er utviklet for rask installasjon. Er meget godt egnet innfor for eksempel næringsmiddelindustrien og øvrige arealer der kort avbruddstid er avgjørende.

Hardbetong

Sika har et komplett utvalg av hardbetong (dry shake) systemer egnet for alle sementbaserte gulvinstallasjoner. Sikafloor hardbetong blir brukt som tørt pulver, strødd direkte på fersk betong og er spesielt utviklet for å utnytte overflødig fukt fra betongen. Overflaten blir deretter glattet på vanlig måte. Som en følge av etterbehandling (glattingen) blir hardbetongen monolittisk med betongen og gir en overflate med et svært lavt vann sement forhold. Dette skaper et ekstremt slitesterkt gulv.

Herdembran og støvbinder

Sika har utviklet et komplett utvalg av herdemembraner og støvbindere egnet for bruk på både nylagte og gamle betonggulv.

Selvutjevnende avrettingsmasse

Sementbaserte avrettingsmasser som kan påføres manuelt eller med pumpe for å oppnå en rask og økonomisk gulvavretning før påføring av ønsket gulvfinish. Egnet for industrien, institusjoner og områder der høy mekanisk styrke og et jevnt underlag kreves.

Tilbehør til gulvprodukter

Verktøy og utstyr, kvartssand og fyllstoffer.

 

Sika FloorJoint fuge-system

FloorJoint Fugeløsning

Innovasjonsløsning for installasjon og istandsettelse av fuger i betongdekker og sementbaserte underlag - prefabrikkert, karbonfiberforsterket komposittsystem med høy mekanisk styrke.