Balkonger og gangveier krever vedlikehold på samme måte som andre deler av eiendommen. De fleste av disse balkongene og gangveiene består av betongelementer hvor vann kan trenge inn å forårsake en svakhet grunnet mangel på en effektiv beskyttelse.
Sika har utviklet en mengde balkongsystemer med høy kvalitet for å unngå, samt løse vanninntrenging på disse konstruksjonene. Avhengig av kravene leverer vi en serie sertifiserte systemer med flere varianter av dekorative utførelser. Øvrige detaljer ser du i databladet.

Sika balkonger
Fuktighetspåvirket kjemi

Sikafloor MTC-systemer innbefatter en unik teknologi som tillater materialet å unytte den atmosfæriske fuktigheten til å sette i gang herdeprosessen. Dette betyr at de vanntette membranene er i stand til å herde under mange forskjellige forhold. Kort tid etter påføring påvirkes ikke den nylig påførte membranen av vannpåvirkning.