Bedrifter må produsere store mengder med varer i tide for å sikre en god økonomi. I produserende industri hvor varer blir behandlet og lagret, som produksjonslinjer, lager og av- og pålastningsområder osv. er det behov for gulvløsninger som er spesialtilpasset hvert enkelt område.

gulv for logistikkområder

Det vil alltid være viktig å ta hensyn til at belastningen for disse gulvsystemene er utviklet for å tåle større belastning enn det de blir utsatt for. Det vil derfor i en planleggingsfase være viktig å ha forståelse for hvilken belastning området i fremtiden vil bli utsatt for. Dette vil inkludere mekanisk og kjemisk belastning, mulighet for enkel rengjøring, så vel som støvdempning. For å sikre holdbare gulvløsninger i mange år innhentes disse opplysninger i forkant.

Sika nye lagerbygg
Nye Bygg

Betonggulv produsert ved hjelp av Sikament eller SikaViscoCrete SCC teknologi danner et solid fundament og tillater oppnåelse av en nøyaktig utstøping med fall. Sikafloor® hardbetongløsninger leveres som tørt pulver, og strøs direkte i overflaten på den ferske utlagte betongen og deretter pusses inn som et overflatesjikt i den ferske gulvbetongen. Dette gir en forsterket gulvflate med et lavt vedlikeholdsbehov og lang levetid. Støvbinding, samt herding og forseglingsprodukter kompletterer Sikafloor® leveringsprogram.

I tillegg kan Sikafloor® EpoCem® teknologien benyttes på relativ ny, fersk og fuktig betong som midlertidig dampsperre for å redusere ventetiden før utlegging av vanntett belegg.

Sika lager rehabilitering
Rehabilitering

Sementbaserte, selvutjevnende Sikafloor® pumpbare belegg og Sikafloor® Level sementbaserte selvutjevnende flytsparkler, gir en ensartet og slett overflate. Diffusjonsåpne og hurtigherdende flytsparkel er gode økonomiske løsninger.

Sikafloor® EpoCem® teknologi er også ofte brukt innen rehabiliteringsprosjekter eller ved bruksendring, når de eksisterende gulvene utsettes for høy oppadstigende fuktighet som trenger å bli overmalt. Sikafloor® EpoCem® teknologien brukes ofte til renoveringsprosjekter, hvor det eksisterende gulvet har et stigende eller høyt fuktinnhold, og hvor man gjerne vil komme raskt i gang med overmalingen.

Sika lager med reoler
Lager med reoler

SikaFloor® løsninger gir lyse gulv som kan installeres i mange ulike tykkelser og med forskjellige overflatestrukturer. De er uten skjøter, ikke porøse, samt støvfrie med god kjemisk bestandighet. Disse egenskapene gjør gulvene hygieniske og enkle å rengjøre, så vel som sterke og varige. De er ideelle til tørre produksjonsarealer og områder med lagerreoler.

kaldtlager gulv
KALDTLAGER

Sikafloor® sortimentet kan tilby løsninger som gir lang holdbarhet for “kalde” lagerområder, i tillegg til løsninger for gulv som utsettes for ekstreme mekaniske- og kjemiskebelastninger, samt temperatursvingninger.

DAGLIGE AKTIVITETER PÅ LAGERET: TRUCKER MED TUNG VEKT, PALLER, KASSER SOM SLEPES OVER GULVET, STRENGE TEMPERATURER, KRAV TIL SPESIELLE PRODUKTER...

lager gulv

Kontakt oss

For nærmere informasjon angående våre gulvprodukter og løsninger ta kontakt med oss!