Bedrifter må produsere store mengder med varer i tide for å sikre en god økonomi. I produserende industri hvor varer blir behandlet og lagret, som produksjonslinjer, lager og av- og pålastningsområder osv., trengs gulvløsninger som er spesialtilpasset hvert enkelt behov. Det vil alltid være viktig å ta hensyn til at belastningen for disse gulvsystemene er utviklet for å tåle større belastning enn det de blir utsatt for.

Det vil derfor i en planleggingsfase være viktig å ha forståelse for hvilken belastning området i fremtiden vil bli utsatt for. Dette vil inkludere mekanisk og kjemisk belastning, mulighet for enkel rengjøring, så vel som støvdempning. For å sikre holdbare gulvløsninger i mange år innhentes disse opplysninger i forkant.

Sika nye lagerbygg
Nye Bygg

Betonggulv produsert ved hjelp av Sikament eller Sika ViscoCrete SKB teknologi danner et solid fundament og tillater oppnåelse av en nøyaktig utstøping med fall. Sikafloor hardbetongløsninger leveres som tørt pulver, og strøs direkte i overflaten på den ferske utlagte betongen og deretter pusses inn som et overflatesjikt i den ferske gulvbetongen. Dette gir en forsterket gulvflate med et lavt vedlikeholdsbehov og lang levetid. Støvbinding, samt herding og forseglingsprodukter kompletterer Sikafloor leveringsprogram. I tillegg kan Sika EpoCem teknologien benyttes på relativ ny, fersk og fuktig betong som midlertidig dampsperre for å redusere ventetiden får utlegging av vanntett belegg.

Sika lager rehabilitering
Rehabilitering

Sikafloor sementbaserte selvutjevnende flytesparkler utlagt i lagtykkelse mellom 5 – 25 mm gir en ensartet og slett overflate. Disse diffusjonsåpne og hurtigherdende flytesparklene er gode økonomiske løsninger. Sika EpoCem teknologi er også ofte brukt innen rehabiliterings-prosjekter eller ved bruksendring, når de eksisterende gulvene utsettes for høy oppadstigende fuktighet som trenger å bli overmalt.

Sika lager med reoler
Lager med reoler

Sikafloor løsninger gir lysfargede gulv som kan installeres i mange ulike tykkelser og med forskjellige overflatestrukturer. De er uten skjøter, ikke porøse og støvfrie med god kjemisk bestandighet. Disse egenskapene gjør gulvene hygieniske og enkle å rengjøre, så vel som sterke og varige. De er ideelle tørre produksjonsarealer og lagerreolområder.