Sikafloor systemer næringsmiddelindustrien og andre ekstremt belastede områder

Den største utfordringen for gulvsystemer er de områdene som er avsatt til matvare-produksjon. Gulvene skal ikke bare kunne tåle ekstrem mekanisk belastning, men også rengjøring med aggressive kjemikalier, samt kaldt og varmt vann. Arbeidstemperaturen i slike miljøer varierer fra -40oC til +120oC. Disse gulvsystemene skal også tilfredsstille krav som tar hensyn til sklisikkerhet.

Våte og tørre rom
Våte og tørre områder

De fleste produksjonsområder kan inndeles i to: “tørre” og “våte” områder. Gulvsystemene i de våte områdene trenger som regel høyere grad av sklisikkerhet, enklere rengjøring, men allikevel god motstandsdyktighet mot vann og rengjøringskjemikalier. De tørre områdene krever en balanse mellom rengjøringsvennlighet og sklisikkerhet for å oppfylle kravene som stilles til hygiene, helse og sikkerhet.

ekstrem belastning
Ekstrem belastning

(Kombinasjoner med våte og tørre områder som blir utsatt for kjemikalier og store temperaturvariasjoner).

Sika fører et komplett utvalg av gulvsystemer for industrielt behov, samt løsninger som krever kraftige belastninger under ekstreme forhold, så som sterke kjemiske belastninger og store temperaturvariasjoner.  Sikafloor PurCem serien tilfredsstiller disse strenge krav til gulvsystemet, og kan i tillegg tilpasses individuelt med hensyn til sklisikkerhet og fargebehov.

minimum nede tid
Minimum "nede" tid for produksjonslager med reoler

Vi vet alle at det er kostbart å stenge ned produksjonen for å rehabilitere gulvene.  En rask og effektiv gjennomføring av gulvleggingen er derfor viktig. Ved å anvende Sikas hurtigherdende løsning Sikafloor Pronto klarer vi å redusere “nede”-tiden til det minimale. Systemet er utviklet for å motstå ekstreme forhold og kan tilpasses i forhold til behov for skli-sikkerhet og enkelt renhold.