Sikafloor systemer næringsmiddelindustrien og andre ekstremt belastede områder

Den største utfordringen for gulvsystemer er de områdene som er avsatt til matvare-produksjon. Gulvene skal tåle rengjøring med aggressive kjemikalier, samt kaldt og varmt vann. Arbeidstemperaturen i slike miljøer varierer fra -40oC til +120oC. 

gulv til næringsmiddelindustri

Gulvene i disse områdene skal ikke bare kunne motstå ekstreme mekaniske og kjemiske belastninger, men de skal også ha en viss grad av sklihemmende egenskaper for å imøtekomme sikkerhetskrav.

Sikafloor® systemene som benyttes i produksjonsområder er primært basert på sement, epoksy og polyuretanteknologier. De er utviklet i våre laboratorier, hvor det er mer enn 50-års erfaring i fremstilling av disse. Ved særlige krav brukes forskjellige systemer av bindemidler og fillere for å oppnå spesifikke egenskaper. F.eks. polyuretan og sement i Sikafloor® PurCem® programmet for høye temperaturer og kjemisk bestandighet i våte miljøer.

Våte og tørre rom
Våte og tørre områder

De fleste produksjonsområder kan inndeles i “tørre”og “våte” områder. Gulvsystemene i de våte områdene trenger som regel høyere grad av sklisikkerhet, enklere rengjøring, men likevel god motstandsdyktighet mot vann og rengjøringskjemikalier. De tørre områdene krever en balanse mellom rengjøringsvennlighet og sklisikkerhet for å oppfylle kravene som stilles til hygiene, helse og sikkerhet.

ekstrem belastning
Ekstrem belastning

Sika fører et komplett utvalg av gulvsystemer for industrielt behov, samt løsninger som krever kraftige belastninger under ekstreme forhold, som sterke kjemiske belastninger og store temperaturvariasjoner. Dette kan være kjemiske belastinger med temperatursjokk i matvareindustrien, til høy punktbelastning og slitasje i bilindustrien.

Sikafloor® PurCem® gulvsystemer kan motstå de mest krevende miljøer og kan med sin designfleksibilitet oppfylle mange andre spesifikke ønsker, og tilbyr et fullt program av sklihemmende gulvbelegg.

minimum nede tid
Minimum "nede"-tid for produksjonen

Vi vet alle at det er kostbart å stenge ned produksjonen for å rehabilitere gulvene. En rask og effektiv gjennomføring av gulvleggingen er derfor viktig. Ved å anvende Sikas hurtigherdende løsning Sikafloor®Pronto® klarer vi å redusere “nede” -tiden til det minimale. Systemet er utviklet for å motstå ekstreme forhold og kan tilpasses der det er behov for sklisikkerhet og enkelt renhold.

BRUKES DE HURTIGHERDENDE SIKAFLOOR® PRONTO SYSTEMENE VED VEDLIKEHOLD- OG REHABILITERINGSPROSJEKTER, KAN TIDEN FOR ET PRODUKSJONSSTOPP HOLDES PÅ ET MINIMUM

Kontakt oss

For nærmere informasjon angående våre gulvprodukter og løsninger ta kontakt med oss!