Parkering har fått en viktig rolle å spille i vår mobile hverdag, spesiellt viktig er det i tettbebygde steder og områder som flyplasser å kjøpesentre, dette er områder som er i stadig utvikling/ekspandering, noe som igjen øker behovet for større parkeringsområder, skal man bygge nye P-hus, bygge på eller rehabilitere gamle har Sika en løsning for dette.

Vellykkede parkeringshus er designet for å tilfredstille brukerens ønsker, som vanligvis innholder følelsen av å føle seg trygg og velkommen, såvel som å føle at bilen er trygt parkert. Hvis du gir brukeren valget så vil vi alltid parkere i et oversiktlig og lyst p-hus hvor følelsen av trygghet er tilstede.

Sika nye parkeringshus
Nye bygg

Moderne parkeringshus er viktig å få integrert inn i områdets generelle arkitektur. Disse blir vanligvis bygd med såkalte «fast track»-byggemetoder, med så lite andre bygningskonstruksjoner tilknyttet som mulig, for å slippe unna med så lite forstyrrelser som mulig for nærmiljøet. Det er derfor man som regel bruker prefabrikerte elementer, både i stålrammer, betongdekker og trappehus. Det er da viktig å gi bygningene den best mulige beskyttelsen allerede på oppføringsstadiet slik at fremtidig rehabiliteringsintervall forlenges. Sikas bærekraftige løsninger bidrar til dette.

Sika rehabilitering av parkeringshus
Rehabilitering

De fleste parkeringshus med flere etasjer er bygget etter 1950, og disse konstruksjonene er som regel bygget med forsterket betong. Mange av disse “tidligere” bygningene har dårlig konstruksjon og manglende rehabilitering. Når slike bygninger blir utsatt for vær og vind blir ofte stålforsterkningene svekket på grunn av korrosjon.

Dette oppstår som regel med fuktig klima, is, temperatursvingninger og veisalt. Med økt biltetthet og forurensning nedbrytes betongen hurtigere gjennom karbonatisering. Disse forhold vil svekke holdbarheten til konstruksjonen raskt. Det er derfor viktig å velge riktig samarbeidspartner når man setter i gang rehabilitering av parkeringshus slik at man får et bærekraftig og holdbart parkeringshus som vil motstå slitasje fra vær og miljø i lang tid.

Slitasje på parkeringshus
Årsaker til slitasje på P-hus

• Tempertursvingninger
• Regn
• Veisalt
• Kjemikalier fra bilene
• Manglende renhold
• Trafikkslitasje
• Bevegelser
• Grunnvann