PARKERINGSSTRUKTUR I DAG

Parkering har fått en viktig rolle i vår mobile hverdag, spesielt viktig er det i tettbebygde steder og områder som flyplasser og kjøpesentre. Dette er områder som er i stadig utvikling/ekspandering, noe som igjen øker behovet for større parkeringområder. Skal man bygge nye P-hus, bygge på eller rehabilitere gamle garasjer, har Sika en løsning for dette.

HVOR VIL DU HELST PARKERE?

Vellykkede parkeringshus er designet for å tilfredstille brukerens ønsker, som vanligvis innholder følelsen av å føle seg trygg og velkommen, såvel som å føle at bilen er trygt parkert. Hvis du gir brukeren valget så vil vi alltid parkere i et oversiktlig og lyst p-hus hvor følelsen av trygghet er tilstede.

UNDERSØKELSE OG VURDERING AV EKSISTERENDE PARKERINGSTRUKTURER

Parkeringshus i flere etasjer samt underjordiske parkeringsanlegg er begge utsatt for mange påvirkninger. For å kunne klarlegge årsaken til de forskjellige faktorene som forringer og belaster parkeringsområdet, er det viktig å utføre en profesjonell undersøkelse og vurdering. Det er selvsagt viktig å ha balanse mellom omkostningene ved å utføre undersøkelsen og fordelene ved de informasjoner man får. Ofte er det god økonomi å investere i et godt forarbeide, da dette som regel er nøkkelen til et suksessfullt resultat.

gulv i parkeringshus
Sika nye parkeringshus
Nye bygg

Moderne parkeringshus er viktig å få integrert inn i områdets generelle arkitektur. Disse blir vanligvis bygd med såkalte «fast track»-byggemetoder, med få andre bygningskonstruksjoner tilknyttet som mulig, for å slippe unna med så lite forstyrrelser som mulig for nærmiljøet. Det er derfor man som regel bruker prefabrikkerte elementer, både i stålrammer, betongdekker og trappehus. Det er viktig å gi bygningene den best mulige beskyttelsen allerede på oppføringsstadiet slik at fremtidig rehabiliteringsintervall forlenges. Sikas bærekraftige løsninger bidrar til dette.

Sika rehabilitering av parkeringshus
Rehabilitering

De fleste parkeringshus med flere etasjer er bygget i betong. Mange av disse “tidligere” bygningene har dårlig konstruksjon og manglende rehabilitering. Når slike bygninger blir utsatt for vær og vind blir ofte stålforsterkningene svekket på grunn av korrosjon. Dette oppstår som regel med fuktig klima, is, temperatursvingninger og veisalt. Med økt biltetthet og forurensning nedbrytes betongen hurtigere gjennom karbonatisering.

Disse forholdene vil svekke holdbarheten til konstruksjonen raskt. Det er derfor viktig å velge riktig samarbeidspartner når man setter i gang rehabilitering av parkeringshus slik at man får et bærekraftig og holdbart parkeringshus som vil motstå slitasje fra vær og miljø i lang tid.

Slitasje på parkeringshus
Årsaker til slitasje på P-hus

• Tempertursvingninger
• Regn
• Veisalt
• Kjemikalier fra bilene
• Manglende renhold
• Trafikkslitasje
• Bevegelser
• Grunnvann

epoxy garasjegulv
Garasjer

Epoxy gulv egner seg godt i garasjer da det tåler det norske klimaet samt har høy slitestyrke. Egnet som belegg på betong og sementbaserte underlag tiltenkt normal til middels tunge belastninger i f.eks. garasjer, lager- og monteringshaller, verksteder, etc. 

TILSTREKKELIG BESKYTTELSE AV NYE PARKERINGSANLEGG ER EN VIKTIG FAKTOR I FORHOLD TIL Å HOLDE VEDLIKEHOLDS- OG REHABILITERINGSKOSTNADENE NEDE.

parkeringsdekke

Hastejobb? Les om Sikafloor OneShot systemet

I parkeringshus og på brodekker hvor belegget må påføres innenfor en meget kort tidsplan, er SikaFloor® OneShot en perfekt løsning. Kort nedetid med sprøytepåføringsteknologi som kombinerer polyurea og tilslaget i en og samme operasjon. Dette muliggjør utførelse av systemet inkludert priming til ferdig gulv på kun 1 dag.

Noen høydepunkter:

  • Tidsbesparende påføring - Kort påføringstid, færre folk på oppgaven
  • Materialbesparende - Lavt materialforbruk takket være påføringsmetoden
  • Høy ytelse - Høy holdbarhet, høyt fleksibelt system, vann- og værbestandig, sklisikker

Kontakt oss

For nærmere informasjon angående våre gulvprodukter og løsninger til p-hus ta kontakt med oss!