Her kan du laste ned det vi har av teknisk informasjon og datablader, du vil også finne det vi har av brosjyremateriell og referansebrosjyrer.

Sika download gulv sider
brosjyrer

Her finner du:
Brosjyrer

Sika download gulv sider
Referanser (SAW)

Her finner du:
Sika at work

Sika download gulv sider
Produktdatablad

Her finner du:
Produktdatablader

Sika download gulv sider
Sikkerhetsdatablad

Her finner du:
Sikkerhetsdatablader

Sika download gulv sider
Systemdatablad

Her finner du:
Systemdatablader

Sika download gulv sider
Ytelseserklæring

Her finner du:
Ytelseserklæringer

Sika download gulv sider
Sika: Alle EPD deklarasjoner

Her finner du:
Alle Sika sine EPD deklarasjoner

Sika download gulv sider
søkedatabase

Her kan du søke i Hele Databasen.
På denne siden har du mulighet til å lete på tvers av produktområdene