Her kan du laste ned det vi har av teknisk informasjon og datablader, du vil også finne det vi har av brosjyremateriell og referansebrosjyrer.

brosjyrer

Her finner du:
Brosjyrer

Referanser (SAW)

Her finner du:
Sika at work

Produktdatablad

Her finner du:
Produktdatablader

Sikkerhetsdatablad

Her finner du:
Sikkerhetsdatablader

Ytelseserklæring

Her finner du:
Ytelseserklæringer

Sika: Alle EPD deklarasjoner

Her finner du:
Alle Sika sine EPD deklarasjoner

søkedatabase

Her kan du søke i Hele Databasen.
På denne siden har du mulighet til å lete på tvers av produktområdene