Den største utfordringen for gulvsystemer i like miljøer er som oftest de arealer som er avsatt til produksjon. Gulvene skal ikke bare kunne motstå ekstrem mekanisk belastning, men også rengjøring med aggressive kjemikalier og kaldt og varmt vann. Arbeidstemperaturen i slike miljøer varierer fra -40°C til +120°C. Disse gulvsystemene skal også tilfredsstille krav til sikkerhet med hensyn til sklisikkerhet.

sika tørre og rene rom
For tørre og våte områder

De fleste produksjonsområder kan bli delt inn i “tørre” eller “våte” produksjonsområder. Gulvsystemer i de våte områdene krever som regel at gulvløsningene har bedre sklisikkerhet, men allikevel en overflate som er enkelt å renholde. I tillegg skal gulvsystemet være motstandsdyktig mot vann og kjemikalier. Ved produksjon av matvarer er slike gulv-løsninger en nødvendighet. I tørre områder kreves også en balanse mellom rengjørings-vennlighet og sklisikring, for derigjennom å dekke kravene til hygiene, helse og sikkerhet.

Sika for ekstreme forhold
Ekstreme forhold

(Kombinasjoner av kjemikalier, temperatur, fuktighet og slitasje)

 

Sika fører komplette gulvløsninger for industrielle gulv. Dette er løsninger som kan motstå store belastninger, ekstreme temperaturforskjeller og bruk av kjemikalier. Disse kjemikalie- og temperaturbelastninger vil variere fra eksempelvis matvareindustrien til kraftig slitasje innen bilindustrien. Sikafloor PurCem vil tilfredsstille alle disse krevende betingelsene og i tillegg er det fortsatt mulig å tilpasse løsningene til det enkelte prosjekts spesielle ønsker og behov.

nede tid for produksjon
Minimum "Nedetid" for Produksjon

Hver dag som går uten at produksjonen blir satt i gang, eller såkalt “nede”-tid er viktig å unngå så langt det er mulig. Konsekvensen ved å la produksjonen stå blir fort kostbart. Ved å anvende det hurtigherdende Sikafloor Pronto systemet gjør at “nede”-tiden blir minimal. Løsningen kan bygges opp slik at det motstår ekstreme belastninger og gjøres sklisikkert i forskjellige grader, men fortsatt rengjøringsvennlig.

Sika flooring sertifiseringer
CSM – Sertifiserte Renroms-egnete materialer for bestemte industrier

Elektronikk- og tilsvarende industrier
Følgende industrier er spesielt oppmerksom på utslipp av
partikler og flyktige stoffer i h.t. ISO 14644 standard.