I de senere år har Sika utviklet en ny generasjon av avanserte gulv- og veggbelegg til renromsmiljøer. Produksjon under renromsforhold blir mer og mer utbredt og etterspurt, spesielt med hensyn til VOC / AMC emisjoner (Volatile Organic Compounds / Airborne Molecular Contaminants), partikkelemisjon og biologisk forurensing.

CSM sertifiserte gulv

Antallet produkter som produseres og bearbeides under renromsforhold vokser konstant, fra elektronikk og bilkomponenter til næringsmidler, legemidler og kosmetikk. I mange av disse industriene er renromsmiljøer helt essensielt med tanke på hygiene og kvalitet.

Mange Sikafloor®, Sikagard® og Sikaflex® systemer er ‘State of the Art’, spesielt utviklet og sertifiserte til renromsmiljøer. Vi er den ideelle partneren til å hjelpe deg med å velge den beste løsningen til dine individuelle prosesser og krav til et renrom med en unik CSM produktkvalifikasjon.

sika tørre og rene rom
For tørre og våte områder

De fleste produksjonsområder kan bli delt inn i “tørre” eller “våte” produksjonsområder. Gulvsystemer i de våte områdene krever som regel at gulvløsningene har bedre sklisikkerhet, men allikevel en overflate som er enkelt å renholde. I tillegg skal gulvsystemet være motstandsdyktig mot vann og kjemikalier. Ved produksjon av matvarer er slike gulv-løsninger en nødvendighet. I tørre områder kreves også en balanse mellom rengjørings-vennlighet og sklisikring, for derigjennom å dekke kravene til hygiene, helse og sikkerhet.

Sika for ekstreme forhold
Ekstreme forhold

(Kombinasjoner av kjemikalier, temperatur, fuktighet og slitasje)

 

Sika fører komplette gulvløsninger for industrielle gulv. Dette er løsninger som kan motstå store belastninger, ekstreme temperaturforskjeller og bruk av kjemikalier. Disse kjemikalie- og temperaturbelastninger vil variere fra eksempelvis matvareindustrien til kraftig slitasje innen bilindustrien. Sikafloor PurCem vil tilfredsstille alle disse krevende betingelsene og i tillegg er det fortsatt mulig å tilpasse løsningene til det enkelte prosjekts spesielle ønsker og behov.

nede tid for produksjon
Minimum "Nedetid" for Produksjon

Hver dag som går uten at produksjonen blir satt i gang, eller såkalt “nede”-tid er viktig å unngå så langt det er mulig. Konsekvensen ved å la produksjonen stå blir fort kostbart. Ved å anvende det hurtigherdende Sikafloor Pronto systemet gjør at “nede”-tiden blir minimal. Løsningen kan bygges opp slik at det motstår ekstreme belastninger og gjøres sklisikkert i forskjellige grader, men fortsatt rengjøringsvennlig.

CSM-Sertifiserte renroms-egnede materialer for bestemte industrier

CSM – “Cleanroom Suitable Materials”er verdens første standardiserte produktkvalifisering i henhold til ISO 14644 og god tilvirkningspraksis (Good Manufacturing Practice = GMP standards) for alle rene rom og alle forskningsområder.

Fraunhofer IPA grunnla den Industrielle Allianse CSM og organiserer sine hovedoppgaver og nødvendige forskning, inkludert registrering og analyse av alle relevante data. Målet for etableringen av den industrielle alliansen “Cleanroom Suitable Materials” var å danne en god vitenskapelig basis for vurdering av materialers egnethet i rene rom, i tillegg til fastsettelse av utvalgskriterier for materialer til rene rom.

Sika var en av grunnleggerne av denne alliansen, og spiller en aktiv rolle i utviklingen av standarder og forskrifter.

gulv til rene rom
renromsområder

De fleste Sikafloor, Sikagard og Sikaflex systemene er testet og godkjent for anvendelse i renromsmiljø.

Kontakt oss

For nærmere informasjon angående våre gulvprodukter og løsninger ta kontakt med oss!