CSM – Sertifiserte Renroms-egnede materialer for bestemte industrier

Elektronikk- og tilsvarende industrier

Følgende industrier er spesielt oppmerksom på utslipp av partikler og flyktige stoffer i h.t. ISO 14644 standard.

 • Solcellepaneler
 • Harddisker
 • Flatskjermer
 • Halvledere
 • Optisk utstyr
 • Mikrosystemer
 • Bilproduksjon
 • Luftfart

Krav:

 1. Lavt utslipp av partikler
 2. Lavemitterende (VOC)
 3. Kjemisk resistens
 4. Ledningsevne

 

Sika løsninger:
En etikett inneholder all informasjon for kunder eller rådgivende som arbeider innen rene rom industrien.

Forskningsindustrier

Følgende industrier er spesielt oppmerksom på utslipp av partikler og biologisk resistens i h.t. GMP-standarden.

 • Bioteknologi
 • Næringsmidler
 • Sykehusutstyr
 • Farmasi/Legemidler

Krav:

 1. Lav partikkel emisjon
 2. Lav VOC emisjon
 3. Kjemisk resisens
 4. Ledende

 

Sika løsninger:

En etikett inneholder all informasjon for kunder eller rådgivende som arbeider innen rene rom industrien.

 

Renrom egnede produkter - CSM

CSM – “Cleanroom Suitable Materials” er verdens første standardiserte produktkvalifisering i henhold til ISO 14644 og god tilvirkningspraksis (Good Manufacturing Practice = GMP standards) for alle rene rom og alle forskningsområder.

Fraunhofer IPA grunnla den Industrielle Allianse CSM og organiserer sine hovedoppgaver og nødvendige forskning, inkludert registrering og analyse av alle relevante data. Målet for etableringen av den industrielle alliansen “Cleanroom Suitable Materials” var å danne en god vitenskapelig basis for vurdering av materialers egnethet i rene rom, i tillegg til fastsettelse av utvalgskriterier for materialer til rene rom.

Sika var en av grunnleggerne av denne alliansen, og spiller en aktiv rolle i utviklingen av disse standarder og forskrifter.

Kontakt oss

Ta kontakt med din lokale Sika representant og be om nærmere detaljer eller gå inn på den offentlige databasen ved Fraunhofer IPA instituttet hvor alle testede og sertifiserte Sika løsninger er listet: www.tested-device.com.