Det menneskelige perspektiv på suksess

Med Sika vil du finne en virksomhetskultur basert på verdier: mot til partnerskap, utholdenhet og innovasjon. Vi forventer mye, men har mye å tilby: det er vårt mål å belønne prestasjoner og engasjement, ikke bare gjennom godtgjørelser relatert til ytelse og ansvar, supplert av sosialsikkerhets- og pensjonsbidrag i samsvar med nasjonale nivåer. Vi gir også høyeste prioritet til følgende aspekter:

rom for utvikling
Rom for utvikling

Det er vårt mål å skape rom for utvikling av talenter. Samtidig som vi forventer at våre ansatte skal oppnå de omforente mål, tar vi også hensyn til fleksibilitet med hensyn til jobbutforming, internasjonale karrieremuligheter og teamarbeid som vesentlige elementer ved det å arbeide i Sika-konsernet.

individuelt ansvar
Individuelt ansvar

Det mest slående kjennetegn for Sika-ansatte er evnen til å prestere i kombinasjon med en høyt utviklet sosial kompetanse: å bring ting fremover, å respektere forskjellige oppfatninger og innrette seg i samsvar med strategiske mål. Det er vel din ambisjon ikke bare å prestere, men også levere resultater når tiden er inne? I så fall er Sika stedet for deg.

pragmatisk
Pragmatisk arbeidsatmosfære

Du streber etter å utmerke deg. Sika fremmer et arbeidsklima hvor ansatte kan utvikle seg i samsvar med sine profesjonelle og personlige evner – vi streber etter en atmosfære hvor innovasjon, prestasjoner og gjensidig respekt kan utvikle seg, et miljø som oppmuntrer medarbeiderne til å yte, til å gjøre det som fungerer og til å få ting gjort.

åpen kommunikasjon
Åpen kommunikasjon

Vi er forpliktet på åpne, dedikerte og ukompliserte standarder for kommunikasjon. Organisasjonsstrukturen i Sika utfylles av en samarbeidsorientert lederstil som garanterer involvering av kompetente medarbeidere i beslutningstakingen.

soliditet
Soliditet og pålitelighet

Sika har jevnt og trutt hatt en fremgangsrik utvikling og ekspansjon. Firmaets grunnleggende prinsipper, skapt av Kaspar Winkler og Dr. Fritz Schenker, fokuserte på foregangsånd og entreprenørinnstilling. Fortsatt i dag kombineres motet til å lede an i innovasjoner, med styrken til å holde ut, og til å innordne virksomhetens utvikling i samsvar med langsiktige hensyn. Sika er dedikert til å sikre bærekraftig vekst for å opprettholde og skape jobber på lang sikt.