Ledelse av mangfold

Sikas mål er å skape et arbeidsmiljø preget av respekt, hvor diskriminering av ethvert slag overhodet ikke tolereres. Innovasjon, prestasjon og gjensidig respekt er bestemmende for den måten vi arbeider sammen. Hver og en i vårt selskap bidrar til hele konsernets fremgang. Sika kjenner til fordelene med en mangesidig arbeidsstyrke, og støtter derfor opp om integrering av individer med et mangfold av livserfaringer.

krysskultur
Cross Culture

Sika is a global employer and in this highly competitive environment we depend on broad minded and experienced employees as a key success factor. In fact, international work experience becomes more and more a requirement to reach management positions. Sika will foster its most qualified talents by offering such experiences as well as use skilled people to bring their knowledge to other parts of the world in order to improve our business and to achieve our objectives.

Sikas gode verdier
God firmaborger

Sikas arbeidssteder over hele verden er rotfestet i de lokale samfunn. Sikas forretninger er innrettet på å bringe langsiktig og bærekraftig suksess til alle interessenter – økonomisk, økologisk og sosialt. Ledelse og medarbeidere rekrutteres hovedsaklig lokalt og nasjonalt, med hensyn til den menneskelige økologi for stedet og dets omland streber vi etter å bidra til etableringen av sterke fellesskap og nabolag. For eksempel er det viktig for oss at sammensveisede menneskelige fellesskap blir respektert, da de er verdifulle og nødvendige.

kvalitet gjennom mangfold
Kvalitet gjennom mangfold

De behov, ønsker og språk som våre kunder uttrykker seg med er svært forskjellige. Vi må forstå dem hvis vi ønsker å gi våre kunder en opplevelse av kvalitetsservice. Arbeidet med å fremme kvaliteten av vårt produkt og våre tjenesteytelser starter med mangfoldsledelse innenfor Sika.

Dette omfatter en medarbeidermiks like forskjellig som våre kunder, en verdsettelse av ulike kulturelle perspektiver og oppfatninger, en evne til å tilpasse seg varierende behov og preferanser til folk med ulik opprinnelse, og behovet for å lære opp ledelsen og medarbeiderne til å forstå og forholde seg til en sammensatt kundebase. Fremme av mangfold er et av våre nøkkeltemaer.