Styrke i erfaring

Ved Sika verdsetter vi folk, og gir en arbeidsplass preget av respekt, med mulighet for hver og en til å gi sitt som en vektig bidragsyter i sitt særskilte ansvarsområde. De enkeltes arbeidsinnsats innordnes under de felles verdier, interne holdninger og praksiser. Det er derfor selskapet holder oppe bevaringen av de fysiske standarder, hvor gjensidig respekt samt tillit blant ledelse og medarbeidere er av sentral betydning. Alle Sikas ansatte deler tre grunnleggende verdier: partnerskap, utholdenhet og innovasjon.

trustful partnership
Trustful Partnership

Collaboration is crucial for corporate success. Excellent collaboration at Sika relies on team-minded staff, open communications and on individual responsibility. However, in today’s complex world, it relies on shared instruments too. Sika’s dynamic development thus requires new forms of collaboration and readiness for change. Important in this are the integration of widely differing people and the advancement and global exchange of knowledge and experience. Line and human resource managers have various new platforms and committees at their disposal, for example a “Sounding Board” for exchange of so-called “Best Demonstrated Practices”.

Styrke til utholdenhet
Styrke til utholdenhet

Ved Sika innser vi at vellykket arbeidsinnsats krever kvalitetsstandarder, oppnåelse av gjensidig avtalte mål i tide og innenfor budsjettet, implementering av konsepter, profesjonell koordinering og evnen til å stå løpet ut uansett hvilke hindringer man møter. Ved Sika kan vi falle tilbake på et mangfold av ressurser og informasjonskilder, sammen vil vi utvikle fremgangsrike veier som du kan utforske. Ved siden av arbeidsopplæring er videre utdanning og nye ulike oppgaver og også eventuell erfaring fra andre land og andre kulturer, viktige elementer i den systematiske, avanserte utvikling av høye potensialer.

Mot til inovasjon
Mot til innovasjoner

Selskapet er stolt over å ha skapt et arbeids- og ledelsesmiljø som oppmuntrer den enkeltes frihet til å opptre og beslutte, samt til entusiasme for sitt eget arbeid, åpenhet for endring og et genuint medarbeiderengasjement. Dette betyr at du oppmuntres til å bringe fram ting. Sika ønsker at de ansatte skal ha en erfaring av tilfredshet i sitt arbeid og over selskapets suksess. Slagordet “Vær stolt av Sika, og la Sika være stolt av deg!” vitner om dette.