Din fremtid hos Sika. Ditt liv for fulle seil.

Du liker utfordrende og givende arbeidsoppgaver. Det å arbeide, produsere resultater, oppnå suksess på egne og selskapets vegne. Sika støtter din suksesshistorie. Ta for eksempel Sikas globale ledelsesprogram for menneskelige ressurser. I kjernen av dette ligger den såkalte Prestasjons- og talentstyringen, et oppdatert system for identifisering og videre utvikling av prestasjoner og yteevne. Dette støtter en systematisk planlegging av medarbeideroppfølging og vil hjelpe selskapet til å identifisere nye talentfulle medarbeidere som det er verdt å satse videre på for ytterligere vekst.

fortsatt laering
Kontinuerlig læring

Hengivne, kompetente og ansvarlige medarbeidere på alle nivåer er av avgjørende betydning for å oppnå selskapets mål. Endringer i organisasjon og i arbeidsprosesser krever en kontinuerlig og systematisk flyt av informasjon og kunnskapsoverføring. Sika Business School ble opprettet for å realisere ideen om en lærende organisasjon, og vil bli systematisk videreutviklet. Videre samarbeider vi med berømte universiteter og institusjoner som Institute for Management Development IMD i Lausanne, Sveits, og andre anerkjente organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Prestasjoner i Sika
Prestasjoner belønnes

Et skreddersydd bonussystem sammen med tilleggsgoder så som pensjonsytelser kjennetegner Sikas godtgjørelsespolitikk i ulike land. Da vi er et globalt engasjert selskap som bestreber oss på å oppnå godt firmaborgerskap over hele verden, har vi definert en verdensomfattende ensartet minimumsstandard for pensjonsytelser og for forsikring til beskyttelse mot ulykkes- og sykdomsrisiko. Denne minstestandard for Sika vil opprettholdes uavhengig av lokale tradisjoner og standarder.

Internasjonal satsning
Internasjonale karrierer

Ved siden av opplæring, videre utdanning og nye ulike oppgaver, er erfaring fra andre land og fremfor alt med andre kulturer viktige elementer i den systematiske avanserte utviklingen av potensielle ledere. Gruppeinterne retningslinjer skaper sikkerhet og gjennomsiktighet for de medarbeidere som forlater sitt hjemland på vegne av Sika, samt en rimelig kontrakt tilpasset de særskilte omstendigheter i vertslandet.

Utfordringer er velkomne
Grip dine sjanser, møt våre utfordringer

Internasjonalt arbeider over 16 000 ansatte for oss. Sika er hjemme overalt i verden. Det er imidlertid mer enn bare en jobb som gjør det så spesielt å arbeide for Sika. Uansett hvor du arbeider for Sika, nyter Sikas merkevare offentlig tillit og et godt omdømme blant alle interessenter.

Selv om Sika er et allment eid selskap, har etterkommerne etter grunnleggeren, Kaspar Winkler, fremdeles en privilegert stemmerett over vedtektene. Sika er utstyrt for vekst – for å transformere innovasjon, entusiasme for vårt arbeid og våre kunder, og lagånden om til en vellykket forretningsvirksomhet – som Sika-medarbeider vil du bli en vital del av dette kretsløpet.