Project and Sales Manager

Vi satser tungt på leveranser til infrastruktur og tunnelprosjekter og søker
 

PROJECT & SALES MANAGER
Infrastrukturen i Norge har et stort forbedringbehov og myndighetene øker bevilgningene til vei og jernbane. Nasjonal transportplan 2014-2023 identifiserer flere store utbyggingsprosjekter for både veier og jernbane. Samtidig planlegges flere vannkraftprosjekter med mange kilometer vanntunneler, samt den spektakulære 1,7km lange, 37m høye og 36m brede skipstunnelen ved Stad som skal lede skipsfarten utenom en værutsatt kyststrekning. Disse prosjektene skal Sika ha en aktiv rolle i, og vi søker en resultatorientert leder med erfaring fra infrastrukturvirksomhet - gjerne fra anleggsbransjen eller fra konsulentvirksomhet. Stillingen er nyopprettet, og forretningsmessig forståelse (markeds- og innkjøpsforståelse fra anleggsbransjen) er viktigere enn formell utdanning. Hos oss får du en spennende stilling i et internasjonalt konsern, og du får arbeide med utfordrende og selvstendige oppgaver for å etablere våre produkter og løsninger i et krevende marked. Du får ubegrensende muligheter for personlig og faglig utvikling. Sika kan tilby firmabil og gode pensjons- og forsikringsordninger mm.

 

ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDER:  
- identifisere og følge opp infrastrukturprosjekter for å avdekke Sikas muligheter for salg   

- etablere og lede prosjektteam for å posisjonere Sika overfor prosjekteiere   

- utvikle og presentere Sika løsninger og utarbeide tilbud for leveranser til prosjekter  
 
- styre og følge opp leveranser og tjenester overfor prosjektene   

- fremtidig personalansvar for prosjektteamet   

- utarbeide businessplan for tilvekst innenfor infrastruturprosjekter og relaterte markeder

 

VI ØNSKER AT DU:  
- kommer fra anleggsbransjen - alternativt konsulentbransjen, og har erfaring og nettverk innen infrastrukturvirksomhet i Norge.   

- har god salgserfaring, gjerne også fra innkjøp og forhandlinger i anleggsbransjen   
er profesjonell og analytisk, strukturert og planmessig og kan holde oversikt i komplekse prosjekter og situasjoner 
  
- formidler og kommuniserer godt på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig   
kan arbeide selvstendig, men også vise handlekraft og ta beslutinger i team   
er erfaren bruker av MS-office og kan utnytte moderne IT-verktøy i arbeidet

 

Sika, Casco og SCHÖNOX er velkjente varemerker i selskapet Sika Norge AS, og leverer et bredt sortiment av markedsledende produkter.Hjemmesider: www.sika.no - www.schonox.no - www.casco.no

Klikk her for å komme til annonsen på finn.no for å søke