Vi støtter våre medarbeideres utvikling, for å la dem ta styring med de økende krav angående endringer i virksomhetsprosesser, endret opptreden fra konkurrenter og kunder og voksende kundekrav. Vi evaluerer regelmessig våre profesjonelle ferdigheter og evner og vi bryr oss om integritet og engasjement.

Ferdigheter og evner
Ferdigheter og evner

Sika bygger på medarbeidere med et bredt spenn av funksjonelle og profesjonelle ferdigheter og evner. Vi støtter ledelsesorienterte, funksjonelle og tverrfunksjonelle karriereveier. Teknisk og funksjonell ekspertise verdsettes like mye som styrings- og lederskapsferdigheter. Teamarbeid, erfaringsdeling og villighet til kontinuerlige utfordringer, læring og utvikling i alle aspekter av profesjonalisme, er av fundamental betydning for en givende karriere i Sika.

Integritet
Integritet

Vår opptreden vis-à-vis kunder, leverandører, konkurrenter, myndigheter og allmennheten er styrt av høye etiske standarder. Vi har slingringsmonn for feil men vi inngår ikke kompromisser på integritet og etiske standarder. Sika bryr seg om sine ansatte og støtter et arbeidsmiljø preget av ærlighet, åpenhet og respekt.

Forpliktelse/Engasjement
Forpliktelse/Engasjement

Sika bryr seg om sine medarbeidere, som oppfatter oppgavene og ansvarsområdene som en indre personlig forpliktelse og ikke bare som en skyldighet å skulle levere. Engasjerte medarbeidere viser omsorg for beste påviste praksis og bestreber seg på å bedre sine ferdigheter for å imøtekomme de høyeste standarder for ytelse og etisk opptreden.

Sika spirit
Sika-ånden

Sammen feirer vi vår suksess som er drevet av profesjonell ekspertise, lidenskap og integritetsbaserte personligheter i entusiastiske team som arbeider på tvers av funksjoner, nasjonaliteter og hierarki. Vi skaper et miljø som sikrer oppnåelsen av våre ambisiøse målsettinger. Sika-medarbeidere med lang fartstid kaller det “Sika-ånden”.