Vinduer med isolerglass gir i dag en utmerket varmeisolasjon, installasjonen av vindu- eller dørkarmer i en bygning er like viktig for den totale energi ytelse. Sika tilbyr en rekke løsninger for alle typer vindu og dør installasjoner. Disse løsningene omfatter alt fra fugeprimer, fugemasse, bunnfyllingslist og fugeskum.

Det er viktig å vite hvilke funksjonskrav man har til produktene man bruker rundt vinduer og dører. I tillegg må det tas hensyn til i hvilket miljø skal døren/vinduet stå. Vanlige funksjonskrav kan være å holde tett mot vær og vind, UV-stabilitet, isolasjon mot lyd og temperatur, elastisitet og brannmotstand for å nevne noen.

Det er viktig at døren/vinduet blir montert etter leverandørens anvisninger. Fugemasse/fugeskum er ikke ment benyttet som festemiddel. Det anbefales bruk av mekanisk innfesting som gir mulighet for etterjustering. Dette sammen med en elastisk fugemasse, isolasjonsdrev eller et fleksibelt skum gjør det mulig å justere døren eller vinduet i etterkant.

hvordan fuge rundt vinduer

Fugemasse

Når det gjelder en forbindelsesfuge, som det er snakk om her, hvor man forbinder dører/vinduer med andre bygningsdeler, har vi en ypperlig fugemasse kalt Sikaflex® AT-Connection. Denne massen er spesielt utviklet for dette bruk. Den er elastisk (25 % bevegelig), lett og bearbeide og har god vedheft til en rekke materialer.

Fugemassen bør alltid begrenses med en bunnfyllingslist for å sikre korrekt dybde og 2-punkts feste. Dette vil sørge for at fugemassen har den bevegelseskapasiteten som er oppgitt i databladet. Dreier det seg om fuging av utvendige fasader, og spesielt mot betongflater ute, skal det benyttes egnet fugeprimer som f.eks. Sika Primer 3-N. Dette er viktig for fugens levetid, som ellers vil forringes av alkalisk betongfukt.

Fugemasse rundt vinduer

Fugeskum

Fugeskum eller tradisjonell isolasjon skal ved montering av dører og vinduer isolere mot lyd og varmetap. Det er ingen vits med et vindu med god U-verdi eller en lyddør med god lyddemping hvis mellomrommet mellom karm og vegg blir det svake ledd. Fugeskum har av praktiske årsaker også blitt benyttet som festemiddel i slike konstruksjoner, men dette har aldri vært intensjonen. Hvis man velger fugeskum som en del av løsningen rundt dører og vinduer, anbefaler vi bruk av et fleksibelt skum sammen med justerbar innfesting. Slik at man beholder muligheten for senere justering. Sika Boom Flex er i så måte et meget godt egnet skum, med en bevegelighet på 20 %. 

I tillegg er Sika Boom Flex et helårskum pistolskum, som leveres i en kombiflaske. Dette gjør at den også kan benyttes som et håndskum.

Det er et par huskeregler når det gjelder fugeskum. Alle 1-K skum er fuktherdende. Disse trenger fuktighet og temperatur for å herde. Da er det viktig å tilføre fuktighet både før og etter skumming for å sikre at skummet får tilstrekkelig med fuktighet. Dette gjelder spesielt den årstiden vi er på vei inn i nå, med fyring og lav luftfuktighet. Husk også å ha romtemperatur på skumboksen, selv om det er et «all Season skum» Det er her også viktig å ikke glemme bunnfyllingslist mellom skum og fugemasse, både for å ivareta bevegeligheten til fugemassen og hindre kjemisk reaksjon mellom fugemasse og skum.

hvordan legge fugeskum rundt vinduer