Bærekraft

 • Miljø

  Miljø

  Norge møter vi som bransje krav til miljødokumentasjon i TEK 10 og i BREEAM-prosjekter, samt ved fornyelse av Tekniske Godkjenninger. I tillegg har rettighetshaver til BREEAM i Norge, Norwegian Green Building Council (NGBC), utarbeidet en sjekkliste A20 over kjemiske stoffer som bør unngås. Denne listen speiler Prioritetslisten til Klima- og forurensnings‑
direktoratet (Klif).

  Les mer om miljøtrygghet
 • Informasjon om CLP

  Informasjon om CLP

  Informasjon om CLP - klassifisering og merking av kjemikalier

  Mer om CLP