trygghet med sika

EU har med utgangspunkt i byggevaredirektivet opprettet et europeisk samarbeid med mål å harmonisere emisjonsevalueringer for bygningsvaren. Prosedyrene for disse er utviklet og standardisert i ISO 16000.

I Norge møter vi som bransje krav til miljødokumentasjon i TEK 10 og i BREEAM-prosjekter, samt ved fornyelse av Tekniske Godkjenninger. I tillegg har rettighetshaver til BREEAM i Norge, Norwegian Green Building Council (NGBC), utarbeidet en sjekkliste A20 over kjemiske stoffer som bør unngås. Denne listen speiler Prioritetslisten til Klima- og forurensnings‑
direktoratet (Klif).

Som en av verdens største produsenter av gulvlim-, fugemasser - og byggeskum og et vidt spekter av andre produkter som spenner fra tilsetningsstoffer til betong, egenproduksjon av ferdigmørtler, forsterkning av bygningskonstruksjoner, gulvløsninger for industrien, betongrehabilitering til Sarnafil takmembraner har Sika allerede før århundreskiftet sett behovet for å tenke miljø og gjenbruk, både i utvikling av nye produkter og i produksjon og salg.

Å kunne dokumentere at emisjonene fra produktene under herding er lavest mulig betyr alt for allergikere og astmatikere. Likeledes hva produktene gjør med miljøet, og Sika har derfor, for de viktigste produktgruppene, utarbeidet omfattende Levetids-analyser (LCA).

I Europa er det i dag kun den finske testmetoden M1 som tester emisjonsverdier for Totale flyktige komponenter, Formaldehyd, Amoniakk og Kreftfremkallende stoffer. Testmetoden EMICO-DE EC-1+ benyttes også, men denne testmetoden tester ikke innhold av amoniakk.

DEN HØYESTE MILJØGODKJENNING
Vårt støydempende parkettlim SikaBond-52 Parquet parkettlim gjør det trygt å lime parkett. Innvendige fugearbeider utføres sikkert innendørs med Sikaflex Construction+, Sikaflex AT Connection og Sikaflex 15LM. Til skumming av dører og vinduer og gjennomføringer arbeider du best med det miljøvennlige byggeskummet Sika Boom-S.
Om du ønsker mer opplysninger om Sikas miljøriktige produkter og bærekraftige løsninger så ta kontakt med oss på tlf. 67 O6 79 00 eller e-post: kundeservice@no.sika.com.