Bærekraftig utvikling er nært forbundet med de trender som vil forme vår fremtid. Disse såkalte megatrender utgjør avgjørende drivkrefter for fremtidens økonomiske vekst.

Energi og råstoffer

Etterspørselen etter naturressurser er økende, drevet av et voksende folketall og økt kjøpekraft.

Klimaendring

Jordklodens klima endrer seg raskere enn noen gang. Konsekvensene er mangfoldige og påvirker oss alle.

vann

Vann er det 21. århundrets olje. Med et voksende folketall, urbanisering og klimaendring, er det i ferd med å bli en knapp ressurs.

Infrastruktur

Det er få prosjekter hvor det blir brukt mer penger enn på bygging og vedlikehold av infrastruktur.

Sosial stabilitet

Knappe ressurser, arbeidsløshet og en skjev rikdomsfordeling tenderer til å gi sosiale spenninger/radikalisering.