Forbehandling og tilbehør

Sika® Remover-208

Kan brukes til å fjerne uherdet overskudd av Sikaflex-lim og fugemasser fra påføringsutstyr eller tilsølte overflater.

Sika® Primer-209 D

Sika® Primer-209 D er en løsemiddelbasert primer, som reagerer med luftens fuktighet og danner en tynn hinne. Denne hinnen

fungerer som en forbindelse mellom under-

laget og limet.
Sika® Primer-209 D er spesielt utviklet for behandling av limflater før påføring av Sikas

1-komponente polyuretaner. Denne primeren kan gi utmerket vedheft uten forutgå-

ende aktivering på visse plastunderlag.

Sika® Primer-210

Sika® Primer-210 er en løsemiddelbasert fargeløs til svakt gul primer, som reagerer med fuktighet og danner et tynt lag. Dette

laget fungerer som en forbindelse mellom

underlaget og limet.
Sika® Primer-210 er spesielt utviklet for behandling av limflater før påføring av Sikas 1-komponente polyuretaner.

Sika® Aktivator-205

Sika® Aktivator-205 er en løsemiddelbasert og fargeløs vedheftsforbedrer som reagerer med fuktighet og avsetter aktive stoffer på underlaget. Disse stoffene virker som en forbindelse mellom underlaget og primere eller fugemasser / lim.

Sika® Aktivator-205 er beregnet til forbehandling av limflater før påføring av Sikaflex® og Sikasil® lim og fugemasser.

Manual Gun for dual cartridges

Påføringsverktøy for fugemasser.