Bil ettermarked

Bil ettermarked

Bilglass

Bilens frontrute er en viktig komponent når det gjelder bilens sikkerhet. Frontruten skal sitte fast og sikre passasjerene ved en eventuell kollisjon, da den fungerer som mothold for kollisjonsputene. Dersom frontruten ikke er riktig montert, kan den løsne ved en kollisjon og forårsake alvorlige skader. Sikas produktsystemer for bilglass tilbyr state-of-the-art teknologi og anvendelse. Våre systemer for bilglassliming betyr kvalitet og sikkerhet. Dette er i tillegg kombinert med enkle, brukervennlige og godkjente systemer for OEM og ekspertise innen ettermarkedet for bil.

Karosseri

Sika har gjennom mange år opparbeidet en sterk ekspertise innen reparasjon og beskyttelse av karosseri, ikke minst takket være kunnskapen vi har tilegnet oss som en ledende serieleverandør og utviklingspartner til OEM/OES-industrien.
Sika tilbyr innovative produkter for liming, fuging, forsegling, demping og beskyttelse av bilkarosseri. Våre produktløsninger garanterer konsistent høy ytelse og fremragende påføringsegenskaper.

Forbehandling og tilbehør

For å oppnå den best mulige vedheften mellom lim/fugemasse og underlag er det en forutsetning med riktig forbehandling. Først og fremst må heftflatene være rene, tørre og fri for støv, fett og olje, og likeledes fri for lakkrester, rust etc. Se Sika forbehandlingstabell for veiledning til forbehandling av ulike underlag.