Nyttekjøretøy

Nyttekjøretøy

Ruteliming

Sikas produktsystemer for ruteliming tilbyr state-of-the-art teknologi og anvendelse. Våre systemer for ruteliming betyr kvalitet og sikkerhet. Dette er i tillegg kombinert med enkle, brukervennlige og godkjente systemer for OEM og ekspertise innen ettermarkedet. Sika tilbyr et spekter limteknologier tilpasset ulike metoder for direkte glassinnliming. Spesialutviklede Sikaflex®-løsninger tillater prosesser for kald- og varmapplisering.

Påbygg

Sika tilbyr en systematisk tilnærming til å finne frem til de beste løsningene for liming og fuging. Sika produserer en rekke ulike spesiallim og elastiske kraftlim som erstatter mekaniske festesystemer, så vel som tradisjonelle fugemasser.
Sika samarbeider med deg fra fugedimensjonering og forsegling til produktvalg og arbeidsinstruksjoner. Dette gir optimalisert anvendelse med hensyn til produksjonsprosessen.

Tilbehør

Forbehandling og hjelpestoffer
For å oppnå den best mulige vedheften mellom lim/fugemasse og underlag er det en forutsetning med riktig forbehandling. Først og fremst må heftflatene være rene, tørre og fri for støv, fett og olje, og likeledes fri for lakkrester, rust etc. Se Sika forbehandlingstabell for veiledning til forbehandling av ulike underlag.