Infrastruktur

  • Vindkraft

    Vindkraft

    Vindkraftløsninger - Fra fundament til vindmølleblad med Sika Norge.

  • Vannkraft

    Vannkraft

    Sika vannkraftsløsninger inneholder alt fra dammer, vannveier, overføringsnett og bygninger.