Sika vannkraftsløsninger

Dammer

Rehabilitering av dammer

 • Luker - Føringer og inntaksrister
 • Dampilarer/Vederlag
 • Fuger
 • Slemming/Porefylling
 • Sårutbedring - Mekanisk rengjøring og mørtel
 • Injeksjon (tetting av staghull og vannlekkasjer)

 

Nye konstruksjoner

 • Tilsetningsstoffer til all betong (Bistand resepter)
 • Mørtler i alle klasser NO-EN-1504
 • Overflatebehandling av gangsoner
 • Membraner til kjørebaner
 • Sprøytebetong akselerator
 • Boltemørtler og mørtler til stagforankring
 • Overflatebehandling av stål

Vannveier

 • Overflatebehandling av rørgater (stål/betong)
 • Rehabilitering av sugerør
 • Rehabilitering av føringskinner/luker og rister
 • Injeksjon av lekkasjer i tunneler

Overføringsnett

 • Betongfundamenter
 • Betongmaster
 • Stålmaster/Gittermaster
 • Koblingsstativ
 • Branntettinger

Stasjoner og bygninger

 • Trafo gruber
 • Vanntetting
 • Overflatebehandling av stål og betong
 • Avretting av gulv med Epoxy og Polyurea
 • Branntettinger

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har sprøsmål eller ønsker å videre diskutere Sikas vannkraftprodukter og løsninger.