Sika MonoTop®-109 WaterProofing

Sementbasert mørtel for feltavgrenset vanntetting

Sika MonoTop®-109 WaterProofing er en
1-komponent, sementbasert og vanntettende slemmemørtel

  • 1-komponent ferdigmørtel, skal kun tilsettes vann
  • God vedheft til varierende typer underlag
  • Enkel og rask påføring med slemme-/rappekost.
  • Kan påføres direkte på tegl-/murstein, blokker av  betong eller naturstein